Treningstider og priser

Trening høst 2021

Barn f. 2015
Barn f. 2014
Barn f. 2013
Nybegynner 9-12 år

Andre aldersgrupper/kategorier: ta kontakt post@sandnestennisklubb.no

Treningssted er utebanene i Sandnes idrettspark i utendørssesongen mai-august. For perioden september-april, forsøker vi etter beste evne å opprettholde et treningstilbud gjennom leie av kommunale, fylkeskommunale og kommersielle haller. Vi har for tiden trening i gymsal på Trones skole, Sandneshallen og Toppform treningssenter Sola. 

Barn på blått og rødt nivå tilbys gymsal. Barn på oransj eller grønt nivå, samt ungdommer og voksne, må belage seg på trening på Toppform treningssenter Sola, Røyneberg. Vi har også leid Sandneshallen, Giskehallen og Vågen idrettshall til diverse kurs, treninger og arrangement i helger. 

Treningstid avhenger av alder og nivå. Send inn påmelding eller ta kontakt med hovedtrener for å få mer detaljert informasjon. Oppgi erfaring og fødselsår for den det gjelder, så informerer vi om de mulighetene som finnes. Vårt treningstilbud er i utvikling, og tilpasses og utvides etter behov. 

Sesongen deles i tre semestre: 

Januar -april (14 treningstimer)

Mai-august (8 treningstimer)

September-desember (14 treningstimer)

Hvor mye koster det å trene?

For å delta på trening må man betale medlemskontingent og treningsavgift. Medlemskap er forutsetning for alle klubbens aktiviteter og er en årlig kontingent som Årsmøtet bestemmer. Medlemskap er et bidrag til å dekke klubbens driftskostnader og er forutsetning for at et idrettslag kan eksistere. Medlemskontingenten betales en gang i året og gjelder inneværende kalenderår.

Treningsavgift dekker de direkte treningskostnadene som baneleie, baller, treningsutstyr, trenerhonorar.  

Treningsavgift betales tre ganger årlig. For 2021 gjelder følgende priser:

  • Januar-april: 2030 kr. / 1390 kr.  (avhengig av alder/type gruppe)
  • Mai-august: 790 kr. 
  • September-desember: 2030 kr. /1390 kr. /1290 kr. (avhengig av alder/type gruppe)

Vi kalkulerer med 14 treningstimer januar-april, 8 treningstimer mai-august og 14 treningstimer september-desember.

INTERESSERT I Å BLI MED? 

Ta kontakt ved å fylle ut dette enkle kontaktskjemaet. Vi vil da informere deg om når det er ledig plass, hvilke gruppe og treningstid som er aktuell, og hjelpe dere med å melde barnet inn i klubben, bekrefte plass i treningsgruppe og betale treningsavgift for det aktuelle semester.