Treningstider og priser

Treningssted er utebanene i Sandnes idrettspark i utendørssesongen mai-august. For perioden september-april, forsøker vi etter beste evne å opprettholde et treningstilbud gjennom leie av kommunale, fylkeskommunale og kommersielle haller. Vi har for tiden trening i gymsal på Trones skole, Sandneshallen og Toppform treningssenter Sola. 

Barn på blått og rødt nivå tilbys gymsal. Barn på oransj eller grønt nivå, samt ungdommer og voksne, må belage seg på trening på Toppform treningssenter Sola, Røyneberg. Vi har også leid Sandneshallen, Giskehallen og Vågen idrettshall til diverse kurs, treninger og arrangement.

Treningstid avhenger av alder og nivå. Send inn påmelding eller ta kontakt med hovedtrener for å få mer detaljert informasjon. Oppgi erfaring og fødselsår for den det gjelder, så informerer vi om de mulighetene som finnes. Vårt treningstilbud er i utvikling, og tilpasses og utvides etter behov. 

Januar -april 2020 har vi følgende treningsgrupper: 

Mandager 17-18: Gutter/jenter født 2006-2008 (Oransj 1) (Sola)
Tirsdager 17-18: Gutter/jenter født 2009-2010 (Rød 1) (Trones)
Tirsdager 18-19: Gutter/jenter født 2009-2010 (Rød 2) (Trones)
Onsdager 18-19: Gutter/jenter født 2006-2008 (Oransj 1) (Sola)
Torsdager 17-18: Gutter/jenter født 2008-2010 (Rød 3) (Sola)
Torsdager 18-19: foreløpig ledig – ikke bestemt aldersgruppe enda

Mai-august 2020 trener vi i Sandnes idrettspark: 

Gutter/jenter 2013: Tirsdager 17-18 (blått nivå)
Gutter/jenter 2012: Tirsdager 17-18 (blått/rødt nivå)
Gutter/jenter 2011: Tirsdager 17-18 (rødt nivå)
Gutter/jenter 2010: Tirsdager 18-19 / torsdager 18-19 (rødt/oransj nivå)
Gutter/jenter 2009: Tirsdager 18-19 / torsdager 18-19 (rødt/oransj nivå)
Gutter/jenter 2008: Onsdager 18-19 / torsdager 17-18 (oransj nivå)
Gutter/jenter 2007: Onsdager 18-19 / torsdager 17-18 (oransj nivå)
Gutter/jenter 2004-2006: Onsdager 19-20 (oransj nivå)

September-desember 2020: tider kommer så fort vi får vite hva vi blir tildelt av treningstid i kommunale og fylkeskommunale idrettshaller og gymsaler. Tildeling skjer i juni. 

Hvor mye koster det å trene?

For å delta på trening må man betale medlemskontingent og treningsavgift. Medlemskap er forutsetning for alle klubbens aktiviteter og er en årlig kontingent som Årsmøtet bestemmer. Medlemskap er et bidrag til å dekke klubbens driftskostnader og er forutsetning for at et idrettslag kan eksistere. Medlemskontingenten betales en gang i året og gjelder inneværende kalenderår.

Treningsavgift dekker de direkte treningskostnadene som baneleie, baller, treningsutstyr, trenerhonorar.  

Treningsavgift betales tre ganger årlig. For 2020 gjelder følgende priser:

  • Januar-april: 1680 kr. 
  • Mai-august: 600 kr. (utetrening)
  • September-desember: 1680 kr.

Grunnen til at treningsavgiften er vesentlig lavere i utendørssesongen, er at det blir et lavere antall gjennomførte treninger i den perioden sammenlignet med de to periodene i innendørssesongen. Det er ingen treninger i juli. I tillegg blir det noen avlysninger p.g.a. dårlig vær. Dessuten har klubben større kostnader forbundet med baneleie i innendørssesongen.