Terminliste 2021

Aktiviteter for medlemmer 2021 - 1. halvdel
TRENINGER OG KURS
Vi tilstreber å ha et treningstilbud til alle typer medlemmer, liten og stor, ny og erfaren, lave eller høye ambisjoner. 

Vår kapasitet er best i utesesongen når vi disponerer tre tennisbaner de tidene vi ønsker. Ta gjerne kontakt i februar-mars dersom man ønsker et kurs- eller treningstilbud i utesesongen som starter i mai.  

Vår kapasitet i innesesongen har forbedret seg betydelig det siste året, men vil være begrenset så lenge vi ikke har tennishall i Sandnes. Vi har for tiden en kapasitet på 102 plasser. Vi tilbyr både blått, rødt, oransj, grønt og gult nivå - barn fra 2014 til voksne. 

TURNERINGER
Vi arrangerer fem turneringer i 2021. 
Red tour: 2. mai
Orange tour: 19. juni
Green tour: 20. juni
Sandnes Open 11.-13. juni
Klubbmesterskap 20.-22. august

I tillegg stiller vi med lagleder på følgende eksterne turneringer: 
Orange tour på Bryne 31. januar
Orange tour i Stavanger 21. mars
Green tour i Stavanger 21. mars

SAMLINGER
Vi inviterer til samlinger for rødt, oransj og grønt nivå, i tillegg arrangerer vi temasamlinger og sosialtennis for voksne. 
Rødt nivå: 22. januar, 19. februar, 19. mars, 16. april
Oransj nivå: 23. januar 13. mars + i utesesongen
Grønt nivå: 23. januar, 13. mars + i utesesongen
Temasamlinger: 23. januar. 13. februar, 13. mars + i utesesongen
Sosialtennis: settes opp i utesesongen med ca. en uke forvarsel

KLUBBUTVEKSLING ORANSJ / GRØNT NIVÅ
Vi tar sikte på å arrangere klubbutveksling med Randaberg i april og med Bryne til høsten. 

LAGKAMPER
Vi har et herrelag som spiller i 4. divisjon og møter lag fra Farsund i sørøst til Randaberg i nordvest i løpet av utesesongen. 

FAMILIETENNIS
2020 ble et amputert år. Vi håper på et mer normalt 2021, og da vil Famlietennis komme på menyen igjen som et søndagstilbud de søndagene vi har baner å spille på. 

Flere aktiviteter kan bli aktuelt etter hvert som behov melder seg og kapasiteten tillater dette. 

Lurer du på hva som menes med blått, rødt, oransj og grønt nivå? Les forklaring her: sandnestennisklubb.no/den-rode-traden-fra-blatt-til-gult-niva