Terminliste 2020

Terminliste 2020

Åpne arrangement og rekrutteringskampanjer

Lørdag 18. januar           Prøv tennis (Åpent for alle)                                    Vågenhallen 12-13
Søndag 19. januar          Familietennis                                                             Vågenhallen 12-13
Lørdag 18. april              Prøv tennis (Åpent for alle)                                    Vågenhallen 12-13
Søndag 19. april             Familietennis                                                             Vågenhallen 12-13
Søndag 10. mai               Familietennis                                                             Utebanene 10-11
Søndag 10. mai               Prøv tennis (Åpent for alle)                                    Utebanene 10-11
Tirsdag 19. mai               Prøv tennis (Åpent for alle)                                    Utebanene 18-19
Søndag 7. juni                 Familietennis                                                             Utebanene 10-11
Søndag 7. juni                 Prøv tennis (Åpent for alle)                                    Utebanene 10-11
Onsdag 29. juli                Flyktningenheten Sandnes kommune                  Utebanene

Introkurs og Kurs 2

Vurderer behov fortløpende.

Samlinger og medlemsarrangement

Onsdag 15. januar         Bowling alle barn                                                      Lucky Bowl Sandnes
Søndag 19. januar          Samling barn rødt nivå                                            Vågenhallen
Lørdag 7. mars                Klubbutveksling barn                                               Bryne
Søndag 18. april             Samling barn rødt nivå                                            Vågenhallen
Lørdag 2. mai                  Sesongåpning  – alle medlemmer                         Utebanene
JUNI                                  Arrangement for medlemmer                               Utebanene
AUGUST                           Arrangement for medlemmer                               Utebanene

Turneringer
Søndag 26. april             Red tour Sandnes
Lørdag 13. juni                Orange tour Sandnes
Søndag 14. juni               Green tour Sandnes
Veteranturnering & doubleturnering

Dugnader

April                                  Benker, container, minitennisbaner
25. april                            Rigge til Red tour
12. juni                             Rigge til Orange & Green tour