Introkurs

INTERESSERT I Å BLI MED? 

Ta kontakt ved å fylle ut dette enkle kontaktskjemaet.

Alle nybegynnere må starte med et introkurs. Introkurset skal gi nybegynnere den beste starten på et forhåpentligvis livslangt forhold til vår fantastiske sport.

Poenget med introkurs er at treningen skjer på nybegynnernes premisser, og sikrer læring og mestring i takt med forutsetningene.

Introkurs er et kort og intensivt kurs som tilbys for at man kan få prøve tennis før man eventuelt melder seg inn i klubben. Introkurs krever ingen medlemskap.

Vi setter opp introkurs etter behov. Tider vil avhenge av om det er utendørs-sesong eller innendørs-sesong, hvilke arealer vi disponerer og hva vi har av ledig trenerkapasitet. Send inn påmeldingsskjema eller send til post@sandnestennisklubb.no, så gir vi nærmere informasjon om neste mulighet.

Etter introkurs anbefaler hovedtrener neste steg dersom man ønsker å delta i organiserte treningsgrupper videre.

Introkurs for voksne

For voksne tilbyr vi normalt 4 timers kurs. To timer per økt, to dager etter hverandre. Vi setter opp noen kurs fredag+lørdag, noen går lørdag+søndag. Kurset gir en innføring i de mest grunnleggende ferdigheter og deltagerne vil lære seg å spille med en partner, lære regler og forstå spillet. Vi trener på forehand og backhand.

Kursavgift for et 4 timers introkurs for voksne er 640 kr. i utesesongen og 720 kr. i innesesongen. Kurset settes opp enten fredag og lørdag, eller lørdag og søndag. Det er 4-6 deltagere pr. trener.

Neste introkurs: 15.-16. mai (kan bli aktuelt å sette opp et før dette, ta kontakt)

Introkurs for firma (se egen informasjon om dette ved å klikke på lenken)

Introkurs for ungdom

For ungdom er det også to økter på to timer, enten fredag og lørdag, eller lørdag og søndag. Kursavgift er 480 kr, og det vil være 4-8 deltagere pr. trener.

Neste introkurs: 15.-16. mai (kan bli aktuelt å sette opp et før dette, ta kontakt).

Introkurs for barn

Kursavgift for et 4 timers introkurs for barn er 480 kr. Det blir fire treninger á én time.

Introkurs for barn deles inn etter alder. Innhold og progresjon vil variere være ulikt om det er et kurs for 5-6-åringer eller for 11-12-åringer.

Etter introkurs anbefaler hovedtrener neste steg dersom man ønsker å delta i organiserte treningsgrupper videre.

Se ellers «Den røde tråden» og les om «TennisKids» for en mer omfattende beskrivelse av de ulike nivåene og progresjonstrinn.