Corona tiltak

Koronavettregler for tennis per 6. april 2020:

 

•   Kun friske personer uten symptomer kan spille og generelle smittevernsregler skal følges

•   Totalt kan det kun være 5 personer i en gruppe inkludert ansvarlig voksen, trener/leder

•   Ved flere grupper samtidig bør det være minimum 5 meter mellom hver gruppe (annenhver bane)

•   Det må alltid være minimum 2 meter mellom hver spiller

•   Det bør kun spilles singelspill, doublespill kun dersom man er i samme husstand

•   Det er ikke tillatt å berøre fysisk nett, stolper og øvrig utstyr

•   En bør unngå berøring av ball, dvs ikke spille med serve

•   Ball bør tas opp fra underlaget kun ved bruk av racket/fot og settes i gang uten berøring av hand

•   Dersom ballen berøres fysisk kan det kun gjøres av en og samme person under hele treningen

•   Berøring av ball er ok for spillere fra samme husstand

•   Det bør brukes antibac (eller såpevann) til handvask både før, under og etter trening. Dette må medbringes

•   Husk å ta med drikke hjemmefra

•   Timen avsluttes 5 minutter på hel slik at du er ute av banen før de neste spillere ankommer

Tips til hvordan ta opp og sette igang ballen uten å ta i ballen (coronatiltak):