Bli medlem i Sandnes tennisklubb

Bli medlem ved å trykke HER =>


Medlemskap i Sandnes tennisklubb:

Medlemskap i idrettslaget er obligatorisk for alle som deltar på kurs i regi av Sandnes tennisklubb på lik linje med hva som er vanlig i alle idrettslag.

Medlemskapet løper til det sies opp.

Dersom du ikke ønsker å være medlem i klubben må medlemskapet sies opp før 31.12 for at utmeldelsen skal gjelde påfølgende år. Dette er viktig da klubben betaler inn medlemskap til Norges tennisforbund basert på medlemstall per 31.12 hvert år. Alle særforbund i Norges idrettsforbund tar inn en kontingent fra sine medlemsklubber.

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2019:
Barn til 12 år: 300
Barn og voksne over 12 år: 600
Familiemedlemskap: 1200
Støttemedlemskap: 200 (eller valgfritt beløp over 200)

Eksisterende medlemmer (de som var medlem per 31.12) vil få faktura tilsendt på nytt medlemskap like etter årsmøtet som hvert år skal holdes innen utgangen av mars.

Alle som er medlem av Sandnes tennisklubb er automatisk medlem av Norges tennisklubb – og en del av medlemskapsbeløpet (95 for barn og 215 for voksne) betales til Norges tennisforbund.

NTF-avgiften er svært lønnsom å betale for alle medlemmer i en tennisklubb. Kontingenten tas inn av klubben og betales samlet til NTF.

  • NTF-avgiften: NOK 215,- pr medlem over  12 år
  • NTF-avgiften: NOK   95,- pr medlem under  12 år

Hva skjer med pengene som går til NTF?

Kontingent-inntekten mellomlander i NTF, før de finner veien tilbake til klubbene i form av aktivitet/klubbutviklende tiltak. Tiltakene bestemmes av Generalforsamlingen, NTFs styre og administrasjon. Pengene skal brukes til å videreutvikle og fremme norsk tennis.

Hvem betaler til NTF?

NTF kontingenten betales av klubbens medlemmer til klubben.  Klubben betaler samlet til NTF.

Kontingenten gir klubbenes medlemmer et bedre sportslig aktivitetstilbud, enten direkte eller indirekte gjennom utvikling av ledere, trenere og frivillige. Kontingenten er ikke en avgift, men en gode (fordel) for det enkelte medlem og fellesskapet.

Hvorfor kontingent til NTF?

Medlemmer er en inntekt. Gjennom kontingenter dekker klubbene inn driftskostnader som skal benyttes for å gjøre tennis attraktivt å velge og bli værende i. Medlemmer er utelukkende en gode som vi må ta vare på gjennom attraktiv aktivitet som favner bredt i klubbens medlemssegmenter.

Alle særforbund tar inn en kontingent fra sine medlemsklubber.

Velkommen som medlem i Sandnes tennisklubb!