Bli medlem i Sandnes tennisklubb (Minidrett.no)

Medlemsskap:

Barn til 12 år: 300
Barn og voksne over 12 år: 600
Familiemedlemsskap: 1200
Støttemedlemsskap: 200 (eller valgfritt beløp over 200)

Alle som er medlem av Sandnes tennisklubb er automatisk meldem av Norges tennisklubb – og en del av medlemsskapsbeløpet (90 for barn og 215 for voksne) betales til Norges tennisforbund.

Velkommen!
Lenke: https://minidrett.nif.no/

Vi råder nye medlemmer å sjekke de to interaktive opplæringsvideoene under som forklarer (1) hvordan nye medlemmer registrerer seg, og senere (2) betaler via NIF-portalen «Min Idrett».

En kan også betale medlemskontigent på tilsendt KID-giro e-post, men det tar vi ikke med i veiledningen her.

Min idrett – Brukeradministrasjon: Opprette ny bruker

MIN IDRETT: Søk om medlemsskap