Bli medlem i Sandnes tennisklubb (Minidrett.no)

Medlemsskap i Sandnes tennisklubb:

Barn til 12 år: 300
Barn og voksne over 12 år: 600
Familiemedlemsskap: 1200
Støttemedlemsskap: 200 (eller valgfritt beløp over 200)

Alle som er medlem av Sandnes tennisklubb er automatisk medlem av Norges tennisklubb – og en del av medlemsskapsbeløpet (95 for barn og 215 for voksne) betales til Norges tennisforbund.

NTF-avgiften er svært lønnsom å betale for alle medlemmer i en tennisklubb. Kontingenten tas inn av klubben og betales samlet til NTF.

  • NTF-avgiften: NOK 215,- pr medlem over  12 år
  • NTF-avgiften: NOK   95,- pr medlem under  12 år

Hva skjer med pengene som går til NTF?

Kontingent-inntekten mellomlander i NTF, før de finner veien tilbake til klubbene i form av aktivitet/klubbutviklende tiltak. Tiltakene bestemmes av Generalforsamlingen, NTFs styre og administrasjon. Pengene skal brukes til å videreutvikle og fremme norsk tennis.

Hvem betaler til NTF?

NTF kontingenten betales av klubbens medlemmer til klubben.  Klubben betaler samlet til NTF.

Kontingenten gir klubbenes medlemmer et bedre sportslig aktivitetstilbud, enten direkte eller indirekte gjennom utvikling av ledere, trenere og frivillige. Kontingenten er ikke en avgift, men en gode (fordel) for det enkelte medlem og fellesskapet.

Hvorfor kontingent til NTF?

Medlemmer er en inntekt. Gjennom kontingenter dekker klubbene inn driftskostnader som skal benyttes for å gjøre tennis attraktivt å velge og bli værende i. Medlemmer er utelukkende en gode som vi må ta vare på gjennom attraktiv aktivitet som favner bredt i klubbens medlemssegmenter.

Alle særforbund tar inn en kontingent fra sine medlemsklubber.

Velkommen som medlem i Sandnes tennisklubb!

Lenke: https://minidrett.nif.no/

Vi råder nye medlemmer å sjekke de to interaktive opplæringsvideoene under som forklarer (1) hvordan nye medlemmer registrerer seg, og senere (2) betaler via NIF-portalen «Min Idrett».

En kan også betale medlemskontigent på tilsendt KID-giro e-post, men det tar vi ikke med i veiledningen her.

Min idrett – Brukeradministrasjon: Opprette ny bruker

MIN IDRETT: Søk om medlemsskap