Årsmøte i Sandnes tennisklubb 2020

Til medlemmene i Sandnes tennisklubb

 

Innkalling til årsmøte i Sandnes tennisklubb 2020.

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandnes tennisklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 25. Mars klokken 20.00 i Sandneshallen. Adresse Asheimveien 45, 4318 Sandnes. Lokalene hvor årsmøtet avholdes er beskrevet på oppslagstavlen i entréen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest utgangen av onsdagen to uker før årsmøtet (11.mars) til post@sandnestennisklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på sandnestennisklubb.no og på facebook.com/sandnestennisklubb.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandnes tennisklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sandnes tennisklubb´s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder André Løkken kontaktes på 454 60 400 eller andre.lokken@lyse.net.

Velkommen til årsmøte!

 

Sandnes, den 05.02.2020

 

Med vennlig hilsen

Styret ved

André Løkken
– leder-

 

 

 

 

 

 

Årsmøte i ST 2020