ÅRSMELDING FOR SANDNES TENNISKLUBB FOR ÅRET 2015-2016

ÅRSMELDING FOR SANDNES TENNISKLUBB FOR ÅRET 2015-2016

Klubbens første år etter re-stiftelse av klubb
Onsdag 26.mars 2014 ble Sandnes tennisklubb re-stiftet. Det har vært gradvis økende medlemstilslutning og i februar 2016 teller vi 119 medlemmer.

Facebookside og internettside
Internettsiden www.sandnestennisklubb.no og egen facebookside driftes og oppdater kontinuerlig.

Sommercamp ved Sandnes stadion
Sommercamp på tennisbanene på Sandnes stadion / Giskehallen for andre året på rad. Det var sen stor suksess med instruktørene Marie Christin Anfinnsen, Sigrid Landa og Linn Underhaug Grythe.
Klubben satset på å holde to ukers camp ved stadion. Det var ca 20 deltagere første uke, siste uke ble avlyst grunnet lav påmelding.

Sommertennisskole ved Toppform treningssenter
Sommeruker ble det arrangert sommertennisskole ved Toppform i to uker. Her var det ca 15 stk påmeldt hver uke.

Sportslig oppfølging av trenere på Toppform og Buggeland skole, sammensetning av kurs.
Sandnes tennisklubb har hatt den sportslige oppfølgingen av kursvirksomheten ved Toppform og Buggeland skole på Bogafjell.

– Toppform:
Hovedtrener Jesper Wolffhagen sa opp sin stilling to uker før oppstart av høstsemesteret. Det har vært en krevende prosess å skaffe trener på så kort varsel. Tord Joranger hjalp oss som trener ved Toppform høstsemesteret.

Sportslig ansvarlig for klubben har en god dialog med Toppform.

Ansettelse av hovedtrener
Peter Lønn startet som hovedtrener januar 2016. Han har 25 års erfaring som tennistrener i Sverige, Norge og USA.

– Buggeland:
Det er tennistrening ved Buggeland skole på onsdager og torsdager. Attila Saros som var trener vårsemesteret har fulgt opp treningen dette året.
– Utebane på Håbafjell:
Sandnes tennisklubb har skaffet nytt tennisnett som skal settes opp på utebanen til våren. Linjene er knapt synlige så det er ønskelig at kommunen bidrar med maling til banen. Dugnad gjøres ellers av klubben.

Trenerkurs
To personer i klubben har deltatt på trener 1 kurs.

Trenersamlinger

Norges tennisforbund ved Øivind Sørvald kommer til regionen flere ganger i året for å fokusere på trenere og barneidrett. Trenerne i klubben deltar på disse samlingene og finner det svært givende.

Møter med Sandnes kommune og bydelsutvalg og søknad om utvidelse av tennisanlegget i Sandnes Idrettspark:
Det har vært tett kontakt mot NTF v/anleggsansvarlig ifm oppsett av boble over tennisbaner på Stangeland, både kostnadsmessig og hvordan en kunne bruke erfaring fra andre klubber som hadde gjort dette tidligere.

Engasjement fra President i NTF som deltok på uformelt møte med noen politikere fra Sandnes Kommune. Uformelt møte med noen representanter fra Stangeland Bydelsutvalg.

Det har vært flere møter med Ane Eikehaugen, Sandnes Kommune, om hvordan en best satte opp en slik søknad.

Søknad  (9.10.2015) med innledning, historikk og hvordan klubben så for seg veien videre. Kostnadsoverslag/kalkyle for boblehall fulgte søknaden. ST spilte også inn at klubben kunne stille med personer med relevant kompetanse i en evt. utredningsgruppe.

Pr. d.d er det ikke mottatt noe tilbakemelding på hvor saken står tross flere purringer.

Red-orange-green tennisturnering
Sandnes tennisklubb arrangerte Red – orange – green turnering utebanene ved Sandes stadion 29 – 30 august.
Det ble dårlig vær på lørdagen og turneringen fortsatte inne på Toppform treningssenter på Røyneberg. Det ble veldig godt mottatt at vi klarte å forflytte oss så raskt som det ble gjort og at turneringen fortsatte uten særlig forsinkelse i kampoppsettet.

Klubben deltar ved alle sportslige red-orange turneringer i regionen. Det er ingen spillere som deltar på grønt nivå ennå.

Dugnad på utebanene 29.september  2015.
Utebanene på Sandnes stadion har meget glatt banedekke. Det er ingen institusjonell hukommelse vedr. vedlikehold på banene. Hvordan vedlikehold best skal gjøres etc. Planen var å gjennomføre en dugnad for å se på hva en trenger av utstyr etc. før kommende vårdugnad for å få banene opp og gå.
Det er laget et referat etter dugnaden som er sendt Sandnes kommune.

Juleavslutning på Toppform treningssenter
Juleavslutning for store og små ble arrangert siste fredag før jul. Det var et bra oppmøte. Det ble spilt tennis og det var servering av kake og kaffe m.m.

«Lura Arena»
Bjarte Slettebø er initiativtaker til å skape et flerbruksanlegg for sport i det gamle Asko-bygget som står tomt på Lura.
Klubben har vært på to befaringer for å se på mulighetene for å lage tennisbaner inne i bygget. Bygget kan romme 12 tennisbaner men re-stiftet klubb må se på muligheter for å delta i en flerbrukermodell med flere andre sportsgrener.

Det er arrangert møte med Bjarte Slettebø som er primus motor for å gjøre Asko-bygget om til flerbrukshall. Styret følger denne prosessen og ønsker Bjarte med på laget i den videre utviklingen / tankeprosessen.

Tennis camp i vinterferien 2016
Det ble arrangert Tennis camp for jenter og gutter i alderen 7 – 14 år ved Toppform i vinterferien.

Samarbeid med andre klubber
Det er et bredt samarbeide på tvers av klubber i regionen. Dette først og fremst ved Red-orange-green turneringer, men også ved trenersamlinger sammen med representanter fra Norges tennisforbund og ved at det er ny vind i seilene i Region Sørvest. Leder i Region Sørvest, Kirsten Tajet, sitter også i styret i ST.

Medlemstilbudet
Det er en kontinuerlig økning av tilbudet ved Toppform treningssenter. Medlemsmassen er økende og er i februar d.å 119 medlemmer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *