ÅRSMELDING FOR SANDNES TENNISKLUBB FOR ÅRET 2014-2015

Re-stiftelse av klubb
Onsdag 26.mars 2014 ble Sandnes tennisklubb re-stiftet etter den gikk konkurs 15 år tidligere.

 

Etablering av facebookside og internettside for klubben
Det har blitt etablert internettsiden www.sandnestennisklubb.no og egen facebookside.

 

Sommercamp 20014
Første kurs i regi av Sandnes tennisklubb på 15 år ble Sommercamp på tennisbanene på Sandnes stadion / Giskehallen.

 

Samarbeidsavtale med Toppform treningssenter
Sandnes tennisklubb inngikk høsten 2014 en samarbeidsavtale med Toppform treningssenter. Intensjonen var at klubben skulle ta seg av det sportslige og følge opp en hovedtrener som skulle ansettes.

 

Ansettelse av hovedtrener
Høsten 2014 ble det i samarbeid med Toppform ansatt en trener som skulle komme fra Ålesund. Dessverre kom han ikke grunnet personlige årsaker. Tennistrener Cezar Johansson gav uvurderlig hjelp til klubben høst og vår med gjennomføring av kursene ved treningssenteret.
Hele høsten og på nyåret har det blitt søkt etter trenere i Norge, Sverige og Danmark og det har vært holdt flere intervjuer.
Jesper Wolfhagen er nå ansatt. Han er en 39 år gammel svensk tennistrener som har arbeidet fulltid med tennis de siste 15 årene. Jesper jobbet i perioden 2002-2012 i Heming tennisklubb i Oslo, hvor han var sterkt delaktig i å bygge opp den tennisskolen de har i dag. Jesper er utdannet tennistrener fra Sverige, og har utdannelse fra Norges tennisforbund, samt har deltatt på studieturer sammen med Norges tennisforbund. Fra 2012 har Jesper arbeidet i Påvelunds tennisklubb i Gøteborg.
Sportslig oppfølging av trenere på Toppform og Buggeland skole, sammensetning av kurs.
Sandnes tennisklubb har hatt den sportslige oppfølgingen av kursvirksomheten ved Toppform og Buggeland skole på Bogafjell.

 

Aktivitetlederkurs
Deler av styret har deltatt på Aktivitetslederkurs i regi av Norges tennisforbund.
Våren 2015 skal Sandnes tennisklubb arrangere aktivitetslederkurs for klubbene i Rogaland. Klubben ser nødvendigheten av å satse på aktivitetsledere, slik at klubben kan arrangere kursvirksomhet i gymsaler i forskjellige bydeler i Sandnes, samt holde sommercamp etc. ved utebaner på Sandnes stadion og på Håbafjell.

 

Tennistrening på Buggeland skole
Høsten 2014 startet klubben tennistrening på Buggeland skole med aktivitetslederne Marie Anfinnsen og Sigrid Landa. Treningen har foregått onsdager 1700-1900 for barn fra 5 til 12 år.
Etter nyttår har treningen blitt holdt av Attila Saros som deltar på aktivitetslederkurset til Sandnes tennisklubb i mars 2015.

 

Møter med Sandnes kommune
Klubben har hatt møter med kommunen om benyttelse av utebaner på Sandnes stadion og på Håbafjell.

 

Innspill til kommuneplan 2015-2030
Tennisklubben hadde innspill til kommuneplan 2015-2030 med forslag om avsatt areal til Tennishall på Austrått vedAustråtthallen.

 

Forslag til nye anlegg/tiltak innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016 – 2026.
Tennisklubben har inngitt innspill til hvordan en ser for seg tennisaktiviteter i Sandnes kommune de kommende år.
Sandnes tennisklubb foreslår at det bygges boble over to av utebanene på Sandnes stadion.
Ved siden av kommunal utebane på Håbafjell er det en fotball grusbane som ikke benyttes. Det foreslås å bygge to tennisbaner på fotballbanen og forholdene legges til rette for at det kan settes opp en boble over disse baner i vinterhalvåret. Bobler kan benyttes fra 1.9. til 1.5 og kan tas ned i sommerhalvåret.
Tennisklubben ønske en dialog med kommunen hvor det er hensiktsmessig å planlegge et fremtidig tennisanlegg bestående av tennishall og gjerne utebaner. Etter det vi forstår på kommunen er det muligheter for å få avsatt areal til dette på Sviland ved andre idrettsanlegg der.

 

Invitasjon til temakveld om klubbutvikling og samarbeid mellom Tennisklubbene i regionen
I forbindelse med Red-orange turneringen som Sandnes tennisklubb var en pådriver for å starte opp, ble klubbene i Rogaland invitert til foredrag om hvordan klubbene kan samarbeide og utvikle seg basert på Red-orange turneringer som går på omgang i regionen.

 

Organisering og oppstart av Red-orange tennisturnering
Sandnes tennisklubb var pådriver for etablering og oppstart av Red-orange tennisturnering for barn i alderen 6-13 år sammen med Bryne tennisklubb. Den første turneringen ble avholdt i anlegget til Bryne tennisklubb. Siden har turneringen gått til Stavanger tennisklubb. Den går videre til Egersund og Sandnes, og andre klubber som ønsker å delta og arrangere turneringer for barn i denne aldersklassen.

 

Møte med presidenten i Norges tennisforbund
Styret i tennisklubben har holdt møte med president Trym Landa i Norges tennisforbund for innspill og tanker rundt videre bygging av klubben.

 
For styret
André Løkken
Nesteleder og økonomiansvarlig