Agenda for årsmøte 2018 den 13.3.2019 (revidert)

Det er tidligere innkalt til årsmøte på Facebook og sandnestennisklubb.no.

Tid: Onsdag 13 mars klokken 19:30

Sted: Cegal, Vestre Svanholmen 4, 4313 Sandnes

Agenda:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne agenda

Sak 4: Velge ordstyrer

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle tennisklubbens årsberetning

Sak 8: Behandle tennisklubbens regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og innkomne saker

Etablering av klubbhus ved utebanene i Sandnes idrettspark. Orientering og vedtak.

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Valg